Djuren

Vi har  kor, ungdjur, småkalvar och tjurar. Utfodringen sker via datautfodring 4 gånger per dygn till korna & två gånger till ungdjuren. Det är viktigt att varje enskild individ i besättningen får den mängd som just den behöver. På sommaren går alla kor och kalvar fria ute i hagarna dygnet runt.

 

Vi har två olika raser SKB & SRB:


SKB
”Svensk Kullig Boskap” kullig för att hon inte har horn utan bara en kulle på huvudet. en gammal lantras som förr fanns på de flesta gårdarna här i Norrland. Nu finns det totalt i hela Sverige bara kring 1200 kor som är anslutna till officiell kokontroll. De kan variera i färg, vit,svart, röd och är relativt små med låg vikt. De mjölkar inte lika mycket som de andra raserna men det är en mycket trevlig ras som är snälla och lätta att hantera. SKB korna mjölkar i snitt 5500 kg/år, fett 4,6%, protein 3,5. I glassen använder vi bara mjölken från våra SKB kor.


SRB
”Svensk Röd/Vit Boskap” är en av de vanligaste raserna i Sverige med sina 116 000 kontrollerade kor och har sina rötter i RSB (rödbrokig svensk boskap) och svensk Ayrshire. Det är en mycket hållbar och frisk mjölkko som väger ca, 600 kg mjölkar ca, 8700 kg/år, fett 4,35 protein 3,5.